Myofasciale therapie

Myofasciale therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Triggerpunten genoemd.  Die Triggerpunten veroorzaken pijnen met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone.  Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord worden en bestreden worden met dry needling technieken, warmte en stretching.

In de praktijk maak ik dagelijks gebruik van de dry needling techniek voor het behandelen van myofasciale pijnen.  De naalden zijn accupunctuurnaalden, zijn steriel en bevatten geen stof of medicatie.  Bij het prikken komt geen bloed aan te pas.  Het prikken zelf wordt bijna niet waargenomen of als pijnlijk ervaren, wel kan het losmaken van de pijnlijke spier een sensatie zoals kleine spierschokjes of de pijn die ervaren wordt in sterkere mate.  Het prikken duurt hoogstens 10seconden  (Hong techniek).  Na de behandeling kan men een dag spierstijfheid ervaren, maar men heeft een snel resultaat in de vermindering van de pijn en de beweeglijkheid herstelt zich snel.

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van triggerpunten (pijnpunten in de spieren) is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven.  Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht.  Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een trigger punt in de borstspier of door een triggerpunt aan het schouderblad of de monnikskapspier.  Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog zelf.  

Liespijn kan bijvoorbeeld ook zijn oorzaak vinden in de buikspieren of rugspieren.  Of spanningshoofdpijn die zijn oorzaak heeft door triggerpunten in de kleine diepe nekspieren ten gevolge van stress.