Kinderen

Redenen waarvoor kinderen regelmatig op behandeling komen, zijn:

 • verteringsproblemen: weinig eetlust buikpijn, obstipatie, diarree,
 • allergiëen, eczeem, 
 • inslaap- en doorslaapproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • angstig zijn, gespannen zijn
 • hoofdpijn, migraine, wagenmisselijkheid
 • leer en concentratieproblemen: ADHD -ADD
 • moeite met lezen, schrijven en rekenen tot dyspraxie en dyslexie
 • luchtwegproblemen, neus, keel en oorproblemen, astma, sinusitis
 • rugproblemen, bv bekkenscheefstand , scoliose
 • motorische problemen of achterstand, bv niet stappen, 
 • “mijn kind zit niet lekker in zijn vel”
 • voor, tijdens of na orthodontische behandeling

Concentratie en leerproblemen

Een leerstoornis is een complex probleem en gaat ook vaak gepaard met probleem om zich te concentreren, slaapproblemen, emotionele problemen, frustratie, psychomotorische klachten.  

Niet alle leerproblemen kunnen worden verholpen door een osteopaat maar osteopathie geeft vaak een verbetering én een vooruitgang bij andere begeleidingen (bv logopedie, psychomotoriek, speltherapie…).

Bijvoorbeeld een spanning van een nekwervel kan de oogmotoriek, het evenwicht en de proprioceptie beïnvloeden.  Dit heeft een invloed op de leesvaardigheid van het kind.  Het behandelen van spanning  ter hoogte van de schedel kan dyslexie of apraxie gunstig beïnvloeden.   Een osteopathische behandeling kan ook het kind tot rust brengen ,en zo de concentratie verbeteren en het zelfvertrouwen versterken.

Katrien vermeire volgde een module van leer en gedragsproblemen bij FICO (London Pediatric osteopaths) en de module kinderosteopathie bij Frank de Bakker.   Ook “L’approche osteopathique de l’enfant ” van Eric simon en Dany Heintz 

Hoe verloopt de behandeling

Een kind is geen volwassene.  Ook het behandelen van een kind is in vele opzichten anders dan bij volwassenen, zowel in de klassieke geneeskunde als in de osteopathie! Een kind is volop in ontwikkeling, zowel fysiek als mentaal, het zit in een continue leerproces.

Op het moment dat de ontwikkeling niet helemaal vlot verloopt, kan een osteopaat helpen om het kind weer lekker in zijn vel te laten voelen.

Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg aangenaam, omdat het hen een ontspanning biedt die ze voorheen niet kenden.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig osteopathische schedelbehandelingen (craniale osteopathie) ondergingen, opmerkelijk beter presteerden op school , zowel wat betreft hun leerprestaties als wat betreft hun sociaal gedrag.

Kinderen zijn nieuwsgierig; het is belangrijk dat ze worden ingelicht over wie ze zullen ontmoeten, waaarom dat is en dat de osteopaat hun buik, rug, nek en hoofd zal aanraken.   De zachte tecnnieken doen hun geen pijn.  Je mag je eigen knuffel of wat speelgoed meebrengen.  We kunnen wel overweg met beweeglijke kinderen…

Een osteopaat vervangt nooit een pediater of andere arts.  Voor een optimaal resultaat is samenwerking van de arts, logopedist, kinesitherapeut (psychomotoriek), kinesioloog, … met een osteopaat wel een meerwaarde.”